LapTrinhBlockchain

Chia sẻ kiến thức về Lập Trình Blockchain

Danh mục: Nâng cao Kiến thức

Trang 1/1

Hướng dẫn làm việc với RAID trên Ubuntu sử dụng command line

Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn làm việc với RAID trên Ubuntu sử dụng command line

Quản lý khóa mã hóa bằng AWS KMS trong Node.js

Kiến thức phần mềm, Lập trình NodeJs, Nâng cao Kiến thức

Quản lý khóa mã hóa bằng AWS KMS trong Node.js

Wallet Rescue - Công cụ hữu ích giúp giải cứu ví Crypto đã bị hack

Kiến thức Blockchain, Kiến thức lập trình, Lập trình Blockchain, Lập Trình DApp, Nâng cao Kiến thức

Wallet Rescue – Công cụ hữu ích giúp giải cứu ví Crypto đã bị hack

Khám phá thân thể vật lý của Bitcoin - Một góc nhìn mới từ ThuanCapital

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Khám phá thân thể vật lý của Bitcoin – Một góc nhìn mới từ ThuanCapital

Giải pháp giảm kích thước của Contract để giải quyết vấn đề “Contract size limit”

Kiến thức Blockchain, Kiến thức lập trình, Lập trình Blockchain, Lập trình Smart Contract, Nâng cao Kiến thức

Giải pháp giảm kích thước của Contract để giải quyết vấn đề “Contract size limit”

Hướng dẫn gộp 2 phân vùng RAID1 liên tiếp trên Linux / Ubuntu sử dụng dòng lệnh

Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn gộp 2 phân vùng RAID1 liên tiếp trên Linux / Ubuntu sử dụng dòng lệnh trên server Hetzner

Swap 1 lần hay swap nhiều lần trên các nền tảng Dex lợi hơn?

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Swap 1 lần hay swap nhiều lần trên các nền tảng Dex lợi hơn?

Tìm hiểu một số bot đua GAS trên Base blockchain: 0x5a56cafcbd2798bf54a6633a8cd02b5f87a93c08, 0x2d60ea2d4faaf79168bf0b4d5c864fe5bf98ba3a, 0x5a56cafcbd2798bf54a6633a8cd02b5f87a93c08

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Tìm hiểu một số bot đua GAS trên Base blockchain

Hướng dẫn sử dụng Prometheus và Grafana để giám sát hệ thống server

Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn sử dụng Prometheus và Grafana để giám sát hệ thống server

Tìm hiểu Bot spam giao dịch trên Base: 0xCF6A86850303F00064dE90e923490adA4dA37ca1

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Tìm hiểu Bot thực hiện nhiều giao dịch cùng lúc trên Base: 0xCF6A86850303F00064dE90e923490adA4dA37ca1

Lập trình Smart Contract sử dụng Assembly trên Solidity EVM

Kiến thức Blockchain, Kiến thức lập trình, Lập trình Blockchain, Lập trình Smart Contract, Nâng cao Kiến thức

Lập trình Smart Contract sử dụng Assembly trên Solidity

Xử lý khi không hiển thị thông tin Validator sau khi stake vào pool của GFI: gfi-validator.poolv1.near

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Xử lý khi không hiển thị thông tin Validator sau khi stake vào pool của GFI: gfi-validator.poolv1.near

Hướng dẫn sử dụng rsync để đồng bộ và sao chép dữ liệu lớn

Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn sử dụng rsync để đồng bộ và sao chép dữ liệu lớn

Hướng dẫn chạy fullnode trên TRON sử dụng EC2 của Amazon

Kiến thức Blockchain, Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn chạy fullnode trên TRON sử dụng EC2 của Amazon

Lập trình Shell Script trên Linux/Ubuntu

Kiến thức lập trình, Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

Lập trình Shell Script trên Linux/Ubuntu

Một số phương pháp Tiết Kiệm GAS trên L1 cho các giao dịch trên L2 bằng cách giảm dữ liệu cuộc gọi calldata

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Một số phương pháp Tiết Kiệm GAS trên L1 cho các giao dịch trên L2 bằng cách giảm dữ liệu cuộc gọi calldata

Làm thế nào để biết một token ERC20 có sử dụng qua Proxy contract không?

Kiến thức Blockchain, Kiến thức lập trình, Lập trình Blockchain, Lập trình Công cụ, Lập trình NodeJs, Nâng cao Kiến thức

Làm thế nào để biết một token ERC20 có sử dụng qua Proxy contract không?

Hướng dẫn lập trình GoLang tương tác với Blockchain

Kiến thức Blockchain, Kiến thức lập trình, Kiến thức phần mềm, Lập trình Blockchain, Lập Trình DApp, Lập trình GoLang, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn lập trình Go (Go Language) tương tác với Blockchain

Hướng dẫn sử dụng một số dịch vụ của AWS của Amazon

Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn sử dụng một số dịch vụ của AWS của Amazon

Hàm tính căn bậc 2 (Square root - Sqrt) hiệu quả trên Solidity theo phương pháp tìm kiếm nhị phân

Kiến thức Blockchain, Lập trình Blockchain, Lập trình Smart Contract, Nâng cao Kiến thức

Hàm tính căn bậc 2 (Square root – Sqrt) hiệu quả trên Solidity theo phương pháp tìm kiếm nhị phân

Hướng dẫn chạy fullnode trên Base sử dụng EC2 của Amazon

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn chạy fullnode trên Base sử dụng EC2 của Amazon

Hướng dẫn tạo các “Forking mainnet” để sử dụng trên local cho các mạng dạng EVM

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn tạo các “Forking mainnet” để sử dụng trên local cho các mạng dạng EVM

Hướng dẫn chạy fullnode trên Arbitrum sử dụng EC2 của Amazon

Kiến thức Blockchain, Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn chạy fullnode trên Arbitrum sử dụng EC2 của Amazon

Hướng dẫn sử dụng TMUX

Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn sử dụng TMUX

Uniswap V3 Development Book: Hướng dẫn xây dựng ứng dụng tài chính phi tập trung Uniswap V3

Kiến thức Blockchain, Kiến thức lập trình, Lập trình Blockchain, Lập Trình DApp, Lập trình NodeJs, Lập trình Smart Contract, Nâng cao Kiến thức

Uniswap V3 Development Book: Hướng dẫn xây dựng ứng dụng tài chính phi tập trung Uniswap V3

Hướng dẫn triển khai Flashloan / Flashswap sử dụng Uniswap V3 trên Goerli Testnet

Kiến thức Blockchain, Lập trình Blockchain, Lập trình Smart Contract, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn triển khai Flashloan / Flashswap sử dụng Uniswap V3 trên Goerli Testnet

Thông tin về contract, token một số Dex trên môi trường Testnet theo cơ chế AMM

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Thông tin về contract, token một số Dex tự xây dựng (PancakeSwap, HeraSwap) trên môi trường Testnet theo cơ chế AMM

Uniswap Arbitrage Analysis: Tìm hiểu bot chênh lệch giá trên UniswapV2 – Công thức toán học, cách cài đặt và triển khai

Kiến thức Blockchain, Kiến thức lập trình, Lập trình Blockchain, Lập trình Công cụ, Nâng cao Kiến thức

Uniswap Arbitrage Analysis: Tìm hiểu bot chênh lệch giá trên UniswapV2 – Công thức toán học, cách cài đặt và triển khai

Hướng dẫn tích hợp Charting Library của TradingView với dữ liệu của riêng bạn trên website

Kiến thức Blockchain, Lập trình Blockchain, Lập trình Công cụ, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn tích hợp Charting Library của TradingView với dữ liệu của riêng bạn trên website

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng và lập trình NodeJs với Kafka

Kiến thức lập trình, Kiến thức phần mềm, Lập trình NodeJs, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng và lập trình NodeJs với Kafka

Bitcoin War: Các cuộc chiến trên mạng lưới Bitcoin

Kiến thức Blockchain

Bitcoin War: Các cuộc chiến trên mạng lưới Bitcoin

DFYN-v2 Botahthon và mô hình thanh khoản tập trung của DFYN-v2

Kiến thức Blockchain, Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

DFYN-v2 Botathon và mô hình thanh khoản tập trung của DFYN-v2

Tìm hiểu và tổng hợp một số bot Arbitrage sử dụng Smart Contract để kiếm tiền trên Blockchain

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Tìm hiểu và tổng hợp một số bot Arbitrage sử dụng Smart Contract để kiếm tiền trên Blockchain

KIẾN THỨC BLOCKCHAIN, LẬP TRÌNH BLOCKCHAIN, LẬP TRÌNH DAPP, NÂNG CAO KIẾN THỨC Tổng hợp thông tin các hệ sinh thái và các DApp trên nó – Sử dụng cho arbitrage bot

Kiến thức Blockchain, Lập trình Blockchain, Lập Trình DApp, Nâng cao Kiến thức

Tổng hợp thông tin các hệ sinh thái và các DApp trên nó – Sử dụng cho arbitrage bot

ChatGPT là gì? Đăng ký ChatGPT như thế nào? Làm thế nào để ứng dụng ChatGPT để kiếm tiền

Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

ChatGPT là gì? Đăng ký ChatGPT như thế nào? Làm thế nào ứng dụng ChatGPT để kiếm tiền

Tổng hợp một số game và ứng dụng hay cho Oculus Quest 2

Kiến thức phần mềm

Tổng hợp một số game và ứng dụng hay cho Oculus Quest 2

Cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm - Kiến thức cần thiết cho các Senior khi phỏng vấn

Câu hỏi phỏng vấn, Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

Cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm – Kiến thức cần thiết cho các Senior khi phỏng vấn

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MySQL

Kiến thức phần mềm

Hướng dẫn cài đặt sử dụng MySQL và một số kinh nghiệm giúp tối ưu hiệu năng tới database

Một số lệnh hay dùng trên Linux/Ubuntu

Kiến thức phần mềm

Một số lệnh hay dùng trên Linux/Ubuntu

Tìm hiểu Aptos Blockchain dưới vai trò của DEV

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Tìm hiểu Aptos Blockchain dưới vai trò của DEV

Tổng hợp một số thư viện mã nguồn mở C/C++ hay dùng

Kiến thức lập trình, Kiến thức phần mềm, Lập trình C/C++, Nâng cao Kiến thức

Tổng hợp một số thư viện mã nguồn mở C/C++ hay dùng

Bitcoin là gì? Tại sao Bitcoin có giá trị?

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Bitcoin là gì? Tại sao Bitcoin có giá trị?

Tìm hiểu Sui Blockchain dưới vai trò của DEV

Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Tìm hiểu Sui Blockchain dưới vai trò của DEV

Tìm hiểu sâu cách thức các nền tảng crypto lớn như Etherscan, Coingecko, DexTool, Quickswap,... bị tấn công bởi quảng cáo độc hại gần đây

An toàn Bảo mật, Kiến thức Blockchain

Tìm hiểu sâu cách thức các nền tảng crypto lớn như Etherscan, Coingecko, DexTool, Quickswap,… bị tấn công bởi quảng cáo độc hại gần đây

Tổng hợp các cuộc tấn công trên mạng lưới blockchain ETHEREUM – BSC – POLYGON – CRONOS

An toàn Bảo mật, Kiến thức Blockchain

Tổng hợp các cuộc tấn công trên mạng lưới blockchain ETHEREUM – BSC – POLYGON – CRONOS – FANTOM

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MongoDB

Kiến thức phần mềm, Nâng cao Kiến thức

Hướng dẫn cài đặt sử dụng MongoDB và thư viện Mongoose trên NodeJs

Hành trình kiếm NEAR trên nearvember: 12 ngày, 12 thử thách, 15 giải thưởng lớn

Kiến thức Blockchain, Lập trình Blockchain, Lập Trình DApp, Lập trình Smart Contract, Nâng cao Kiến thức

Hành trình kiếm NEAR trên nearvember: 12 ngày, 12 thử thách, 15 giải thưởng lớn

Pinecone Finance bị hack mất khoảng 3.5M PCT – Cách mà hacker đã thực hiện

An toàn Bảo mật, Kiến thức Blockchain

Pinecone Finance bị hack mất khoảng 3.5M PCT – Cách mà hacker đã thực hiện

XSURGE bị tấn công mất $5.57M qua lỗ hổng Reentrancy - Hacker đã tấn công như thế nào?

An toàn Bảo mật, Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

XSURGE bị tấn công mất $5.57M qua lỗ hổng Reentrancy – Hacker đã tấn công như thế nào?

Vietnam Blockchain Innovation

Khóa học hữu ích, Kiến thức Blockchain, Nâng cao Kiến thức

Vietnam Blockchain Innovation- VBI: Tổng hợp các Webinar blockchain cơ bản cho DEV

Hướng dẫn triển khai Pancake Swap v1 trên môi trường Binance Smart Chain BSC Testnet

Kiến thức Blockchain, Lập trình Blockchain, Lập trình Công cụ, Lập Trình DApp, Lập trình Smart Contract

Hướng dẫn triển khai PancakeSwap v1 trên môi trường Binance Smart Chain BSC Testnet

Học lập trình Smart Contract từ cryptozombies

Kiến thức Blockchain, Lập trình Blockchain, Lập trình Smart Contract

Học lập trình Smart Contract từ cryptozombies

Học lập trình trên nền tảng NEAR Blockchain, đồng thời vừa kiếm chứng chỉ NEAR Certified Developer vừa kiếm tiền

Kiến thức Blockchain

Học lập trình trên nền tảng NEAR Blockchain, đồng thời vừa kiếm chứng chỉ NEAR Certified Developer vừa kiếm tiền

Toàn tập về Meta Trader 4 Platform (MT4)

Kiến thức phần mềm

Hướng dẫn cài đặt Meta Trader 4 Platform (MT4) và một số thuật trên trên MT4 mà bạn cần biết

Tổng hợp một số bài toán kinh điển hay được sử dụng trong phỏng vấn xin việc tại các công ty lớn

Câu hỏi phỏng vấn

Tổng hợp một số bài toán kinh điển hay được sử dụng trong phỏng vấn xin việc tại các công ty lớn

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình, kết nối, sử dụng Redis và một số kinh nghiệm xử lý lỗi

Kiến thức phần mềm

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình, kết nối, và kinh nghiệm sử dụng Redis

Lập trình NodeJs: Hướng dẫn cài đặt, thư viện hay dùng, xử lý lỗi và kinh nghiệm thực tế

Kiến thức phần mềm, Lập trình NodeJs

Lập trình NodeJs: Hướng dẫn cài đặt NodeJs -NPM – NVM-PM2, thư viện hay dùng, xử lý lỗi và kinh nghiệm thực tế

Giao diện bởi Anders Norén