LapTrinhBlockchain

Chia sẻ kiến thức về Lập Trình Blockchain

Kiến thức Blockchain, Lập trình Blockchain, Lập trình Công cụ, Lập Trình DApp, Lập trình Smart Contract

Hướng dẫn triển khai PancakeSwap v1 trên môi trường Binance Smart Chain BSC Testnet

Hướng dẫn triển khai Pancake Swap v1 trên môi trường Binance Smart Chain BSC Testnet

Hướng dẫn triển khai Pancake Swap v1 trên môi trường Binance Smart Chain BSC Testnet

Chia sẻ bài viết
5
(171)

PancakeSwap đang là nền tảng AMM mạnh nhất trên Binance Smart Chain, do đó nhu cầu các ứng dụng cần kết nối tới Pancake Swap khá nhiều. Nhưng có 1 điều hơi đáng tiếc là PancakeSwap không có môi trường Testnet để giúp các Developer dễ dàng hơn trong việc phát triển. Vì vậy mình đã triển khai phiên bản Pancake Swap trên môi trường Testnet, các Developers có thể tham khảo.

Về UI cho PancakeSwap on BSC Testnet thì trước đây mình có triển khai bản trên trang https://pancake.kiemtienonline360.com, liquidity mình add liên tục cũng tốn khá nhiều BNB trên Testnet, và lượng giao dịch cũng nhiều trên 153K transaction. Nhưng do gần đây bị MetaMask đánh dấu Fishing nên mình đã phải gỡ bỏ. Thực ra việc MetaMask đánh dấu Fishing thế này cũng hợp lý để giảm thiểu rủi ro cho người dùng. Nếu có anh em nào muốn sử dụng giao diện này thì có thể xem hướng dẫn chạy trên localhost từ link: https://github.com/laptrinhbockchain/pancake-swap-v1-bsc-testnet-ui

Môi trường Pancake Testnet hiện đang được khá nhiều DEV sử dụng, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều DEV mong muốn triển khai một phiên bản Pancake Swap cho riêng mình. Mình có đã nhận được khá nhiều yêu cầu hỗ trợ, giúp đỡ để triển khai phiên bản swap riêng, mà đôi khi mình không có nhiều thời gian để hỗ trợ hết các bạn. Vì thế mình viết bài này mục đích hướng dẫn chi tiết cho các bạn các thức triển khai một phiên bản Pancake Swap trên môi trường Testnet.

Toàn bộ source code mình đã đẩy lên Github tại địa chỉ: https://github.com/laptrinhbockchain/pancake-swap-v1-bsc-testnet. Đây là source code của Pancake Swap v1, phiên bản v2 cũng không khác nhiều, chủ yếu là thay đổi phần trăm chia sẻ về phí. Tôi tin rằng nếu bạn biết cách triển khai phiên bản v1 thì phiên bản v2 cũng sẽ không làm khó được bạn.

Để triển khai một phiên bản Pancake Swap đầy đủ, bạn phải thực hiện 3 bước như sau:

 • Bước 1: Triển khai contract PancakeFactory
 • Bước 2: Triển khai contract PancakeRouter
 • Bước 3: Triển khai giao diện PancakeSwap

Trong 3 bước trên thì Bước 3 là mất nhiều thời gian của mình nhất, Bước 2 có một chú ý nhỏ. Với hướng dẫn này, bạn chỉ mất 10 phút để triển khai toàn bộ Pancake Swap.

Trước khi bắt đầu, bạn cần thực hiện:

Bước 1: Triển khai contract PancakeFactory

Ở bước này bạn có thể sử dụng Truffle hoặc Remix để build và triển khai contract. Với nhưng người mới tiếp xúc thì đơn giản nhất là sử dụng Remix.

Các bước thực hiện như sau:

1.1 Cài đặt các thư viện cần thiết

Bạn vào thư mục “pancake-swap-core-v1” và đánh lệnh sau để cài đặt:

cd pancake-swap-core-v1
npm install

1.2 Gộp các contract thành 1 file contract

Vì project chia làm nhiều tệp .sol nhỏ nên không tiện cho việc sử dụng trên Remix, vì thế mình làm tool nhỏ để join các tệp này thành 1 tệp. Để join bạn đánh lệnh sau:

mkdir build
node tools/merge-contract.js

Bạn sẽ nhìn thấy tệp “PancakeFactory.sol.merge.txt” trong thư mục build.

Cách khác đơn giản hơn là bạn copy trực tiếp mã nguồn contract từ địa chỉ: PancakeFactory Sourcecode

1.3 Triển khai trên Remix

Bây giờ bạn vào trang Remix (https://remix.ethereum.org). Trên giao diện Remix, tạo contract mới tên PancakeFactory.sol, sau đó copy toàn bộ nội dung từ tệp PancakeFactory.sol.merge.txt sang PancakeFactory.sol

Sau đó, kích vào icon “Solidity complier” ở phía bên trái, chọn “0.5.16” trong mục COMPILER. Sau đó kích vào nút “Complile PancakeFactory.sol” để biên dịch. Bạn sẽ thấy thông báo dịch thành công và không có lỗi.

Biên dịch PancakeFactory thành công
Biên dịch PancakeFactory thành công

Sau đó, kích vào icon “Deploy & run transactions“, chọn “Injected Web3” trong mục in ENVIRONMENT, Remix sẽ yêu cầu kết nối với ví trên Metamask. Tiếp theo bạn chọn “PancakeFactory – …” trong mục CONTRACT, rồi nhập một địa chỉ ví bất kỳ của bạn trong trường “address_feeToSetter“. Cuối cùng kích nút “Deploy” và chờ.

Deploy PancakeFactory
Deploy PancakeFactory

Một khi triển khai xong, trong mục “Deployed Contracts“, bạn sẽ nhìn thấy contract mà bạn vừa triển khai, bạn sẽ lấy được địa chỉ của contract PancakeFactory. Mở rộng mục này bạn sẽ lấy được INIT_CODE_PAIR_HASH. Bạn cần lưu hai thông tin này lại để sử dụng trong Bước 2.

Thông tin PancakeFactory sau khi triển khai thành công
Thông tin PancakeFactory sau khi triển khai thành công

Dưới đây là thông tin contract mình đã triển khai cho hệ thống Test

Ghi chú: Thỉnh thoảng bạn có thể gặp lỗi khi tạo tệp .SOL mới trên trang https://remix.ethereum.org, thì bạn có thể sử dụng link sau (Dùng HTTP, không dùng HTTPS): http://remix.ethereum.org

Bước 2: Triển khai contract PancakeRouter

Thao tác về cơ bản cũng giống như trong Bước 1, nhưng bạn cần sửa một chút code.

Các bước thực hiện như sau:

2.1 Cài đặt các thư viện cần thiết

Bạn vào thư mục “pancake-swap-router-v1” và đánh lệnh sau để cài đặt:

cd pancake-swap-router-v1
npm install

2.2 Sửa một chút mã nguồn

Mở tệp “contracts/libraries/PancakeLibrary.sol“, đến dòng 25 (Trong hàm pairFor()), đổi xâu hexa tới giá trị INIT_CODE_PAIR_HASH của PancakeFactory mà bạn có trong Bước 1. Sau khi hoàn thành thì lưu lại.

Cập nhật INIT_CODE_PAIR_HASH
Cập nhật INIT_CODE_PAIR_HASH

2.3 Gộp các contract thành 1 file contract

Để join các tệp .SOL thành 1 bạn đánh lệnh sau:

mkdir build
node tools/merge-contract.js

Bạn sẽ nhìn thấy tệp “PancakeRouter01.sol.merge.txt” trong thư mục build.

Cách khác đơn giản hơn là bạn copy trực tiếp mã nguồn contract từ địa chỉ: PancakeRouter Sourcecode

2.4 Triển khai trên Remix

Bây giờ bạn vào trang Remix (https://remix.ethereum.org). Trên giao diện Remix, tạo contract mới tên PancakeRouter.sol, sau đó copy toàn bộ nội dung từ tệp PancakeRouter01.sol.merge.txt sang PancakeRouter.sol

Sau đó, kích vào icon “Solidity complier” ở phía bên trái, chọn “0.6.6” trong mục COMPILER, chọn “Enable optimization” in mục COMPILER CONFIGURATION. Sau đó kích vào nút “Complile PancakeRouter.sol” để biên dịch. Bạn sẽ thấy thông báo dịch thành công và không có lỗi.

Biên dịch thành công PancakeRouter
Biên dịch thành công PancakeRouter

Kích vào icon “Deploy & run transactions“, chọn “Injected Web3” trong mục in ENVIRONMENT, Remix sẽ yêu cầu kết nối với ví trên Metamask. Tiếp theo bạn chọn “PancakeRouter01 – …” trong mục CONTRACT. Sau đó nhập địa chỉ contract PancakeFactory (Trong Bước 1) và địa chỉ WBNB 0xae13d989daC2f0dEbFf460aC112a837C89BAa7cd. Đây là hai tham số để khởi tạo PancakeRouter. Cuối cùng kích nút “Deploy” và chờ.

Triển khai PancakeRouter
Triển khai PancakeRouter

Một khi triển khai xong, trong mục “Deployed Contracts“, bạn sẽ nhìn thấy contract mà bạn vừa triển khai, bạn sẽ lấy được địa chỉ của contract PancakeRouter. Bạn lưu địa chỉ này lại để sử dụng trong Bước 3.

Triển khai thành công
Triển khai thành công

Dưới đây là thông tin contract mình đã triển khai cho hệ thống Test:

Note: Bạn có thể sử dụng địa chỉ WBNB ở trên hoặc bạn có thể tự tạo WBNB mới.

Bước 3: Triển khai giao diện PancakeSwap Testnet

Trong các bước triển khai thì bước này là phức tạp nhất vì có nhiều phần sửa đổi. Các bước thực hiện như sau:

3.1 Cài đặt các thư viện cần thiết

Bạn vào thư mục “pancake-swap-interface-v1” và đánh lệnh sau để cài đặt:

cd pancake-swap-interface-v1
npm install
npm install --global yarn

Sau đó bạn copy tệp .env.development thành .env

3.2 Chỉnh sửa source code của PancakeSwap cho môi trường Testnet

Có khá nhiều chỗ cần chỉnh sửa, mình liệt kê lại như dưới, không cần thiết phải theo thứ tự:

 • Vào tệp “src/constants/token/pancakeswap.json” để thêm hoặc sửa các token được hỗ trợ mặc định trên Testnet. Token trên BSC Testnet bạn có thể tự triển khai, mã nguồn token thì có thể tham khảo: USDT, ETH, BUSD, DAI. Bạn nhớ thêm ảnh cho các token mới của bạn ở trong thư mục “public/images/coins” với tên là địa chỉ token ở dạng chữ thường.
 • Vào tệp “src/constants/index.ts“, cập nhật giá trị cho ROUTER_ADDRESS là địa chỉ PancakeRouter đã triển khai trong Bước 2. Trong tệp này, bạn cũng sửa thêm các token hiển thị mặc định.
 • Tôi đã sửa supportedChainIdsBscConnector trong tệp “src/connectors/index.ts“để chỉ hỗ trợ BSC Testnet. Bạn không cần thay đổi tệp này trừ khi bạn muốn triển khai trên network khác.
 • Hiện tại menu tôi đã comment lại gần hết, nếu bạn muốn thay đổi menu hiển thị bạn có thể sửa trong tệp “src/components/Menu/config.ts“.
 • Mở 3 tệp “node_modules/@pancakeswap-libs/sdk/dist/constants.d.ts“, “node_modules/@pancakeswap-libs/sdk/dist/sdk.cjs.development.js“, ” node_modules/@pancakeswap-libs/sdk/dist/sdk.esm.js” và “node_modules/@pancakeswap-libs/sdk/dist/sdk.cjs.production.min.js“, cập nhật lại giá trị cho hai biến: FACTORY_ADDRESS và INIT_CODE_HASH => Do thư viện đang fix địa chỉ chứ không cho cấu hình.
 • Nếu WBNB bạn sử dụng không phải địa chỉ 0xae13d989daC2f0dEbFf460aC112a837C89BAa7cd thì bạn nên cập nhật địa chỉ WBNB mới trong hai tệp “node_modules/@pancakeswap-libs/sdk/dist/sdk.cjs.development.js” và “node_modules/@pancakeswap-libs/sdk/dist/sdk.cjs.production.min.js“.

3.3 Chạy test ở local

Bạn chạy lệnh sau để test ở local:

yarn start

Một số lỗi phát sinh:

 • TypeScript error in pancake-swap-interface-v1/src/state/index.ts(43,3): Type ‘MergedState’ is not assignable to type
  Lỗi này phát sinh do phiên bản mới của thư viện “@reduxjs/toolkit” không tương thích. Bạn phải xóa phiên bản hiện tại và cài đặt chính xác phiên bản 1.3.5:
  npm remove @reduxjs/toolkit
  npm install @reduxjs/toolkit@1.3.5

3.4 Triển khai bản PancakeSwap Testnet lên Github

Bạn mở tệp “.env.production” để sửa lại cấu hình cho phù hợp, đặc biệt là cấu hình PUBLIC_URL. Sau đó bạn đánh lệnh sau để build:

yarn build

Sau đó bạn để toàn bộ các tệp trong thư mục build lên github hoặc host là chạy được.

Tham khảo thêm:

 • Hiểu thêm về các hàm trong PancakeSwap thông qua tài liệu của Uniswap Smart Contracts. (Uniswap)
 • Hiểu hơn về Fee

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Kích vào một biểu tượng ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 171

Bài viết chưa có đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

60 Bình luận

 1. hoangho

  Cannot compile interface with error log:

  Type ‘MergedState’ is not assignable to type ‘{ application?: { blockNumber: { [x: number]: number | undefined; }; popupList: { key: string; show: boolean; content: { txn: { hash: string; success: boolean; summary?: string | undefined; }; } | { listUpdate: { …; }; }; removeAfterMs: number | null; }[]; walletModalOpen: boolean; settingsMenuOpen: boolean; } | u…’.
  Types of property ‘user’ are incompatible.
  Type ‘{ [key: string]: any; }’ is missing the following properties from type ‘{ lastUpdateVersionTimestamp?: number | undefined; userDarkMode: boolean | null; matchesDarkMode: boolean; userExpertMode: boolean; userSlippageTolerance: number; userDeadline: number; tokens: { …; }; pairs: { …; }; timestamp: number; audioPlay: boolean; }’: userDarkMode, matchesDarkMode, userExpertMode, userSlippageTolerance, and 5 more. TS2322

  41 | },
  42 | middleware: […getDefaultMiddleware({ thunk: false }), save({ states: PERSISTED_KEYS })],
  > 43 | preloadedState: loadedState,
  | ^
  44 | })
  45 |
  46 | store.dispatch(updateVersion())

 2. Chu Linh One1Time

  Cái Liqidity prodider fee trong đó có 0.03% trả cho pancake treasure là nó đi về địa chỉ ví hay contract nào ạ?
  “For each trade a 0.2% fee is paid. 0.17% goes to liquidity providers and 0.03% goes to the PancakeSwap treasury.”

  • Câu hỏi của bạn rất hay. Tối qua mình mới có thời gian để tìm hiểu về vấn đề này. Mình xin trả lời bạn như sau:

   1. Trong phiên bản 1, Pancake sẽ thu 0.2% phí cho mỗi trade. Bạn sẽ nhìn thấy đoạn này ở hàm getAmountIn()getAmountOut() trong tệp PancakeLibrary.sol của Pancake.
    Pancake thu phí 0.2% cho mỗi trade
   2. Tiếp theo bạn xem hàm swap() trong tệp PancakePair.sol, bạn sẽ thấy toàn bộ phí này vẫn ở trong Liquidity Pool. Theo công thức của AMM thì hằng số K là không đổi sau mỗi trade nhưng do phí này mà sau mỗi trade số K có xu hướng tăng thêm 1 chút.Fee được cập nhật vào Liquidity Pool
   3. Bây giờ ta quay lại PancakeRouter.sol, xem hàm addLiquidity()addLiquidityETH(), ở cuối mỗi hàm này, hàm mint() của PancakePair sẽ được gọi để đúc ra LP Token trả cho người cung cấp thanh khoản. Trong hàm mint() này sẽ gọi hàm _mintFee(), đây chính là hàm có nhiệm vụ lấy 0.03% phí cho vào Pancake Treasury. Pancake Treasury chính là địa chỉ lưu trong biến feeTo của PancakeFactory.sol. Địa chỉ này do Owner thiết lập bằng cách gọi hàm setFeeTo(), địa chỉ này có thể là địa chỉ ví bình thường hoặc địa chỉ của 1 contract tùy vào nghiệp vụ thực tế.0.03% phí được đẩy vào PancakeSwap Treasury
 3. MK

  Hi bạn, mình muốn nhờ bạn hỗ trợ mình tạo ứng dụng này được ko?
  Mình sẽ trả phí cho bạn, vì mình ko rành về Nodejs, bạn gửi ib cho mình giúp mình bạn nhé
  https://www.fb.com/yone.linh/
  Skype: kiemtien_mk
  Bạn inbox giúp mình nhé, vì trên web bạn mình ko thấy contact, thank bạn

 4. Butiya Mahesh

  Hi,
  I just try to fork your pancakeswap version with your all raouter and factory address, but it will not shows the liquidity pool after creating pool, why?, please help me. all the changes you suggest was already done but still not working

 5. Hoàng

  Mình làm tới bước hợp đồng router thì báo lỗi chỗ địa chỉ hex như hình: https://uphinh.vn/image/dRMLK

  Không biết nó bị lỗi gì ạ ?

  • Nhìn ảnh thì mình thấy code bạn bị thiếu nhé. Library ở trên thiếu dấu “}” nên báo lỗi là đúng rùi bạn.
   Mình thấy code chưa chưa chuẩn, đúng ra đoạn “interface IPancakeRouter01” ở dòng khoảng 214 nhé.

 6. Luan

  mình chạy bước đầu pancake-swap-core-v1
  không thấy node_modules xuất hiện trong thư mục dự án
  khi mình node tools/merge-contract.js thì nó báo Error: Cannot find module ‘sol-merger’
  nên khi vào thư mục build thì không thấy có file nào cả

  • Do chưa cài đặt thư viện bạn nhé. Bạn vào thư mục pancake-swap-core-v1, rồi đánh lệnh sau để cài đặt:
   npm install
   (Yêu cầu bạn phải cài NodeJs rùi nhé)

 7. Jack Huynh

  Tôi chạy lệnh: yarn start xuất hiện lỗi này.

 8. Jack Huynh

  [url=https://postimg.cc/v1CnFXRp][img]https://i.postimg.cc/85zmvnZP/yarn-start.jpg[/img][/url]

 9. Jack Huynh

  Tôi chạy lệnh yarn start xuất hiện lỗi này: https://i.postimg.cc/85zmvnZP/yarn-start.jpg

  Tôi đã chạy lệnh: npm install typescript nhưng vẫn không được. Tôi phải khắc phục lỗi này thế nào ? thank

 10. Hùng

  Em chạy lệnh npm install ở bước 3: Triển khai giao diện thì xuất hiện lỗi này:

  PS C:\Users\HUNGLAPTOP\Desktop\testnet\pancake-swap-interface-v1> npm install
  npm ERR! code ERESOLVE
  npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree
  npm ERR!
  npm ERR! While resolving: @pancakeswap/interface@undefined
  npm ERR! Found: react@17.0.2
  npm ERR! node_modules/react
  npm ERR! react@”^17.0.1″ from the root project
  npm ERR!
  npm ERR! Could not resolve dependency:
  npm ERR! peer react@”^16.8.0″ from @reach/dialog@0.10.5
  npm ERR! node_modules/@reach/dialog
  npm ERR! @reach/dialog@”^0.10.3″ from the root project
  npm ERR!
  npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retry
  npm ERR! this command with –force, or –legacy-peer-deps
  npm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.
  npm ERR!
  npm ERR! See C:\Users\HUNGLAPTOP\AppData\Local\npm-cache\eresolve-report.txt for a full report.

  npm ERR! A complete log of this run can be found in:
  npm ERR! C:\Users\HUNGLAPTOP\AppData\Local\npm-cache\_logs\2021-08-10T15_10_36_648Z-debug.log

  Anh có thể xem giúp em lỗi này với anh nhé.

 11. Jame Dhami

  Hi,

  When I build it, I get an error like this. Please help me. Thank

  > build
  > react-scripts build

  Creating an optimized production build…
  Failed to compile.

  src\components\Popups\PopupItem.tsx
  Line 3:27: ‘C:\Users\JAME\Desktop\pancaketestnet\pancake-swap-interface-v1\node_modules\react-spring\web.js’ imported multiple times import/no-duplicates
  Line 5:26: ‘C:\Users\JAME\Desktop\pancaketestnet\pancake-swap-interface-v1\node_modules\react-spring\web.js’ imported multiple times import/no-duplicates

  src\connectors\index.ts
  Line 6:30: Unable to resolve path to module ‘@binance-chain/bsc-connector’ import/no-unresolved

  src\hooks\useAuth.ts
  Line 3:36: Unable to resolve path to module ‘@binance-chain/bsc-connector’ import/no-unresolved

  Search for the keywords to learn more about each error.

  • Sorry you. I haven’t encountered this error yet, so I don’t know how to fix it

  • I was thinking and predict the bug is related to the new version of the library. I suggest you two solutions you can try. I’m not sure if that solves your problem either:
   Solution 1: If you use Windows, try downloading the library from link: node_modules_pancake_v1_win.zip, extract to replace the node_modules folder on your computer. And then you start the application to test.
   Solution 2: Please delete the node_modules folder and the package-lock.json file, then open the package.json file and delete all the ^ characters. Then you reinstall the library with the command:
   npm install
   And then start the application to test.

 12. CAO THIEN

  Link : https://api.pancakeswap.com/api/v1/price hiện không còn truy cập được. Admin giúp mình với

 13. Kuro

  contracts/PancakeRouter.sol:164:1: ParserError: Function, variable, struct or modifier declaration expected.
  interface IPancakeRouter01 {
  ^——-^

  Mình làm theo bạn và bị lỗi này khi compile Pancake Router trên remix, bạn có thể giúp mình sửa lỗi này đc k?

 14. anh

  Bạn ơi viết bài cho Pancake swap v2 đi

 15. Ngoc Lan

  Mình chạy đc rồi ! nhưng add Liquidity xong vào exchange thấy không hiện và không exchanged dược là bị gì nhỉ

 16. cotinh

  Minh gap loi nay:
  node tools/merge-contract.js

  line 20:22 missing ‘;’ at ‘(‘
  line 20:27 missing ‘;’ at ‘(‘
  line 20:37 missing ‘;’ at ‘(‘
  line 20:54 missing ‘;’ at ‘(‘
  line 25:19 extraneous input ”0xbb600ba95884f2c2837114fd2f157d00137e0b65b0fe5226523d720e4a4ce539” expecting {‘,’, ‘)’}
  line 26:13 missing ‘;’ at ‘)’
  line 30:4 extraneous input ‘function’ expecting {, ‘pragma’, ‘import’, ‘abstract’, ‘contract’, ‘interface’, ‘library’, ‘struct’, ‘enum’}
  line 20:22 missing ‘;’ at ‘(‘
  line 20:27 missing ‘;’ at ‘(‘
  line 20:37 missing ‘;’ at ‘(‘
  line 20:54 missing ‘;’ at ‘(‘
  line 25:19 extraneous input ”0xbb600ba95884f2c2837114fd2f157d00137e0b65b0fe5226523d720e4a4ce539” expecting {‘,’, ‘)’}
  line 26:13 missing ‘;’ at ‘)’
  line 30:4 extraneous input ‘function’ expecting {, ‘pragma’, ‘import’, ‘abstract’, ‘contract’, ‘interface’, ‘library’, ‘struct’, ‘enum’}
  Output file: /home/bidd/projects/solidity/Pancaketestnet/pancake-swap-v1-bsc-testnet/pancake-swap-router-v1/build/PancakeRouter01.sol.merge.txt

  contract Factory: 0xF9A04fEAb3248327e9D2E6A89b103b40Eb400708
  Sau đó thử copy file vào remix thì gặp lỗi:
  Expected even of number of hex-nibbled

 17. Trung Vu

  src\components\Popups\PopupItem.tsx
  Line 3:27: ‘C:\Users\Admin\Documents\LIVECOIN.NETWORK\pancake-swap-v1-bsc-testnet-main\pancake-swap-interface-v1\node_modules\react-spring\web.js’ imported multiple times import/no-duplicates
  Line 5:26: ‘C:\Users\Admin\Documents\LIVECOIN.NETWORK\pancake-swap-v1-bsc-testnet-main\pancake-swap-interface-v1\node_modules\react-spring\web.js’ imported multiple times import/no-duplicates

  src\pages\AddLiquidity\index.tsx
  Line 250:9: JSX props should not use functions react/jsx-no-bind

  src\pages\RemoveLiquidity\index.tsx
  Line 385:93: JSX props should not use functions react/jsx-no-bind
  Line 460:17: JSX props should not use functions react/jsx-no-bind
  Line 461:17: JSX props should not use functions react/jsx-no-bind
  Line 642:23: JSX props should not use functions react/jsx-no-bind

  Mình test trên local thì bị lỗi này, fix sao Ad ơi 🙁

 18. Nhiều lỗi mình chưa gặp cũng ko biết fix thế nào. Bạn nào chưa chạy được thử làm theo hướng dẫn này xem nhé:
  https://github.com/nhancv/pancake-swap-testnet#readme

 19. Thanh

  Chào bạn mình muốn thêm cả Cake token và mastercher, timelock thì làm thế nào bạn nhỉ, hướng dẫn mình được không.
  Cám ơn bạn

 20. sang

  cho em hỏi nếu muốn swap bnb sang wbnb thì swap như nào ạ, e thấy từ bnb sang wbnb thì transaction hiển thị là deposit, còn sang các loại khác thì mới là swap

  • Đúng rồi bạn nhé. WBNB giá trị tương đương BNB, nhưng ở dạng token BEP20 thôi.
   Bạn Deposit BNB vào contract WBNB để nhận WBNB và gọi hàm Withdraw của contract WBNB để nhận lại BNB. Tỉ lệ chuyển đổi luôn là 1:1. Trên giao diện của PancakeSwap nó cũng không hiển thị là Swap mà hiển thị Wrap/Unwrap.

 21. Bao

  Hi Bạn,
  Hiện mình run code đang bị lỗi, swap nó toàn báo là “Insufficient liquidity for this trade.”
  Nhờ bạn tìm hộ mình cách code xác định Route khi swap nó như nào nhé:
  Mình ko post đc ảnh ở đây, bạn check link này nhé
  https://photos.app.goo.gl/V71HsF5QGosQ29bB8

 22. Maine

  is it possible to create an info page for this swap that shows recent transactions

 23. Krisw

  Yarn start it works normally,yarn build after the end,open web site is a blank page.I look forward to your help.

 24. Ngoc Bui

  Em làm đúng theo hướng dẫn của bác mà log nó báo nhiều lỗi lắm bác ạ:

  src\pages\AddLiquidity\index.tsx
  Line 250:9: JSX props should not use functions react/jsx-no-bind

  src\pages\RemoveLiquidity\index.tsx
  Line 385:93: JSX props should not use functions react/jsx-no-bind
  Line 460:17: JSX props should not use functions react/jsx-no-bind
  Line 461:17: JSX props should not use functions react/jsx-no-bind
  Line 642:23: JSX props should not use functions react/jsx-no-bind
  index.tsx:18 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘Cake’)
  at Menu (index.tsx:18:1)

  Access to XMLHttpRequest at ‘https://api.crowdin.com/api/v2/projects/NaN/languages/en/translations?fileId=6&limit=200’ from origin ‘http://localhost:3000’ has been blocked by CORS policy: Response to preflight request doesn’t pass access control check: No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource.

  Unable to fetch price data: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘Cake’)
  at Menu (index.tsx:18:1)
  at renderWithHooks (react-dom.development.js:14985:1)
  at updateFunctionComponent (react-dom.development.js:17356:1)
  at beginWork (react-dom.development.js:19063:1)
  at HTMLUnknownElement.callCallback (react-dom.development.js:3945:1)
  at Object.invokeGuardedCallbackDev (react-dom.development.js:3994:1)
  at invokeGuardedCallback (react-dom.development.js:4056:1)
  at beginWork$1 (react-dom.development.js:23964:1)
  at performUnitOfWork (react-dom.development.js:22776:1)
  at workLoopSync (react-dom.development.js:22707:1)
  at renderRootSync (react-dom.development.js:22670:1)
  at performSyncWorkOnRoot (react-dom.development.js:22293:1)

  Error: Error occured
  at handleError (index.js:61:1)
  at index.js:189:1
  at async RetryService.executeAsyncFunc (index.js:17:1)
  console. @ index.js:1
  (ẩn danh) @ App.tsx:105
  Promise.catch (không đồng bộ)
  fetchTranslationsForSelectedLanguage @ App.tsx:101
  (ẩn danh) @ App.tsx:111
  invokePassiveEffectCreate @ react-dom.development.js:23487
  callCallback @ react-dom.development.js:3945
  invokeGuardedCallbackDev @ react-dom.development.js:3994
  invokeGuardedCallback @ react-dom.development.js:4056
  flushPassiveEffectsImpl @ react-dom.development.js:23574
  unstable_runWithPriority @ scheduler.development.js:468
  runWithPriority$1 @ react-dom.development.js:11276
  flushPassiveEffects @ react-dom.development.js:23447
  (ẩn danh) @ react-dom.development.js:23324
  workLoop @ scheduler.development.js:417
  flushWork @ scheduler.development.js:390
  performWorkUntilDeadline @ scheduler.development.js:157
  xhr.js:187 GET https://api.crowdin.com/api/v2/projects/NaN/languages/en/translations?fileId=6&limit=200 net::ERR_FAILED

  • Do thư viện mới nâng cấp nhiều nên khi build sẽ lỗi do xung đột thư viện. Bạn sửa lại tệp package.json dùng lib đúng phiên bản xem sao nhé. API V1 của Pancake hiện tại không chạy được nữa, phải chuyển sang phiên bản 2. Lúc nào có thời gian mình sẽ sửa và đẩy lại lên github.

 25. Tài

  Khi mình select a token thì token đó sẽ load lên swap, vậy trong source chỗ nào để load list token lên vậy ạ

 26. Hào Đỗ

  Error: not found interfaces/libraries/libraries/SafeMath.sol
  nó báo lỗi ạ

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén